Voor een sterke economie zijn goed opgeleide, ambitieuze ondernemers nodig. Het is daarom belangrijk dat er op het voortgezet onderwijs aandacht is voor ondernemerschap door onder andere creativiteit bij leerlingen te stimuleren.

Bij de Ondernemersprijs Scholieren wordt er van leerlingen gevraagd om een uitgewerkt ‘idee’ voor een product-marktcombinatie, een levensvatbaar plan of een (vernieuwd) productieproces te creëren.

Het idee moet aan een aantal criteria voldoen:

  • creatief : opvallend door de originaliteit.
  • innovatief : vernieuwend en baanbrekend.
  • vermarktbaar : verkoopbaar en (mogelijk) commercieel aantrekkelijk.
  • duurzaam : maatschappelijk verantwoord.
  • ambitieus : denkend buiten kaders en met lef.

Behalve beschikken over ondernemerszin en buiten de kaders denken, wordt ook financieel en commercieel inzicht gevraagd bij deze prijsvraag. Met andere woorden, een creatieve geest zonder een verantwoorde financiële onderbouwing in, bijvoorbeeld een ondernemingsplan, kan niet, want juist daaruit blijkt een verantwoordelijkheidsgevoel en een realiteitszin.

Daarnaast wordt van een toekomstige ondernemer het vermogen tot samenwerken, een proactieve houding en oplossend vermogen gevraagd. Ook deze vaardigheden dienen in het projectplan en/of presentatie zichtbaar te zijn. Ondernemer zijn van je eigen loopbaan is namelijk meer dan ooit nodig, gelet op de huidige voortdurende veranderingen in de economie en op de arbeidsmarkt.

De deelnemers moeten hun idee aan een jury presenteren. Dit vraagt presentatievaardigheden die bij de beoordeling meegenomen worden. De school dient leerlingen hierbij te begeleiden en daarop voor te bereiden.

Ook de manier waarop jij (of jouw groep) het idee presenteert aan de jury wordt meegewogen in de beoordeling. Zorg dat je je ook daarop goed voorbereidt.