Om jongeren te laten kennismaken met ondernemerschap is in 2015 door de gemeente Gorinchem de Gorcumse Ondernemersprijs voor Scholieren in het leven geroepen. Eerste winnaar van deze prijs was in 2016 Ian van der Loo van het Fortes Lyceum voor zijn voorstel Illcostums, waarmee sneakers en exclusieve merkkleding een tweede leven gegeven kan worden.

De tweede editie van deze Ondernemersprijs Scholieren wordt – gelet op het succes van de eerste ronde – georganiseerd door de Arbeidsmarktregio Gorinchem in samenwerking met School & Bedrijf Alblasserwaard-Vijfheerenlanden en de scholen voor voortgezet onderwijs in de regio.

Ondernemerschap is iets waar jongeren veel plezier van kunnen hebben. In het onderwijs is aandacht voor deze vorm van zelfstandigheid om een eigen boterham te kunnen verdienen. De Ondernemersprijs daagt alle leerlingen in  het voortgezet en beroepsonderwijs in de Arbeidsmarktregio Gorinchem uit om hun creativiteit, lef en originaliteit in te zetten voor een commercieel of vernieuwend  idee of plan! Het OVS-traject, ondersteund en begeleid door de scholen, is voor leerlingen de mogelijkheid om hun eigen onderneming te beginnen onder begeleiding van ondernemers en docenten.

De leerling met het beste idee wordt winnaar van de Ondernemersprijs voor Scholieren 2019!

gebiedskaart arbeidsmarkt regio gorinchem